ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Důvěra spočívá v možnosti se na někoho spolehnout a cítit se u něj v bezpečí.
N. Peseschkian


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistZuby - Co o nás prozrazují?


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Tělesné orgány


Možná to znáte. Čistíte si zuby pravidelně a důkladně, nejíte ani moc sladkého,
a přesto máte zuby samý kaz. Váš kamarád si zuby čistí jenom na Vánoce (a ještě
se tím chlubí) a má je naprosto bez chybičky. Jak je to možné?

Zubní kaz není jenom důsledkem nedostatečné hygieny ústní dutiny, jak nám snaží
namluvit reklamy na zubní pasty. Naše zuby totiž svědčí o událostech, které
jsme kdysi prožili, o problémech, jež jsou v našem životě dominantní, o našich
silných a slabých stránkách.

Akupunktura učí, že jazyk, nohy, ruce, obličej, oči a uši v sobě skrývají mapu
celého těla. Kromě toho bere akupunktura v úvahu celou symboliku lidské bytosti
a jejího éterického dvojníka. Zuby je možno přiřadit k určitým orgánům, např.
přední řezáky souvisí s ledvinami a močovým měchýřem). Zároveň zuby také
souvisejí s energetickými rovinami, tedy akupunkturními meridiány. A protože
každá energetická rovina odpovídá určitému duševnímu stavu, tedy určité
psychické složce, je rovněž možné podle zubů sestavit psychoemocionální schéma
dané osoby.

Přední řezáky (jedničky)

Přední řezák vpravo nahoře odpovídá mužskému archetypu, symbolizuje otce,
autoritu, Boha a ducha (vnitřní mužský princip v muži i ženě). Přední řezák
vlevo nahoře odpovídá ženskému archetypu, symbolizuje matku, ženu a duši
(vnitřní ženský princip v muži i i ženě). Tyto řezáky tedy naznačují, jak
reagujeme na otce a matku a příslušné archetypy. Když se např. řezáky vzájemně
překrývají, znamená to často, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z
rodičů.

Přední dolní řezáky naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě
dítěte.

A co znamená mezera mezi předními řezáky? Lidé s touto mezerou mají obvykle
potíže se sladěním ženské a mužské stránky své osobnosti. U mužů to znamená, že
je ženy zároveň přitahují i odpuzují. Ženy s touto mezerou mají tendenci
neustále uvádět v pochybnost muže, se kterým žijí.

Postranní řezáky (dvojky)

Vypovídají o temperamentu dané osoby a o tom, jak reaguje na archetypy. Když
pravý postranní řezák vystupuje dopředu, znamená to, že má daný člověk tendenci
být vepředu a že umí obhájit svou svobodu, ale zároveň je ve sporu s otcem.
Stejná poloha levého postranního řezáku naznačuje konflikt s matkou. Jestliže
postranní řezáky rostou přes přední, pak má převahu dítě nad rodiči nebo rodiče
v jeho životě nefigurují. Pokud rostou tyto řezáky dozadu, je to příznak
podřízenosti, a to buď autoritě otce nebo matky, podle toho, o který se jedná
zub. Při kazu na levém postranním řezáku lze usuzovat na problémy v afektivní
sféře.

Při dobré ústní hygieně znamená kaz zpravidla citový problém. Kaz vyvolává změna
na úrovni fyzického těla, jejíž příčinou bývá emocionální napětí, jehož se
člověk takto pokouší zbavit.

Špičáky (trojky)

Špičáky se objevují ve věku, kdy člověk nejen pohlavně dospívá, ale se rovněž
začíná zajímat o sex. Pravý horní špičák symbolizuje způsob, jakým se chceme
prezentovat vnějšímu světu. Levý horní špičák symbolizuje vnitřní postoj, jaký
zaujímáme vůči změnám. Pravý dolní špičák je výrazem toho, čeho chceme dosáhnout
navenek. Levý dolní špičák vyjadřuje způsob, jakým vyjadřujeme své vnitřní
proměny.

Špičáky mají nesmírný význam. Když jsou vytrženy, pozorujeme ihned velký pokles
vitality, zvlášť po vytržení dolních špičáků. Tyto zuby by měly být vždy za
všech okolností zachovány.

Přední stoličky (čtyřky)

Přední stoličky zastupují naše Já a všechny naše tužby. Pokud se dětem
systematicky vytrhávají stoličky, aby se uvolnilo místo v dásni, trpí tím
automaticky jejich vědomí vlastního já. Lze pak říct, že jsou násilně
přeorientovány z individuálního na kolektivní systém a podrobují se autoritě,
kterou v zásadě nechtějí akceptovat.

Koleno patří k částem těla, které odpovídají předním stoličkám. Nikoli náhodou
symbolizuje pokleknutí podřízenost a ochotu dobrovolně sloužit nadřazené osobě.

Přední stolička vpravo nahoře prozrazuje, jak bychom se chtěli jevit navenek.
Přední stolička vlevo nahoře odpovídá všem tužbám, které souvisejí s naším
citovým světem a s našimi náklonnostmi.

Přední stolička vlevo dole ukazuje, jak umíme vyjadřovat svá přání ve svém
bezprostředním okolí a jak jsme schopni sdělit své pocity ostatním. Přední
stoličky vlevo dole ztělesňuje realizaci našich plánů.

Zadní stoličky (pětky)

Klíčová věta pro zadní stoličky zní: "Chci tvořit." Zde výraz tvořivé Já: děti,
záliby, umělecká díla...

Zadní stolička vpravo nahoře symbolizuje náš vyvoj ve vnějším světě, především
děti a plány, které chceme uskutečnit. U žen, které prodělaly spontánní nebo
umělý potrat, které ztratily dítě nebo jsou neplodné, bude tento zub s největší
pravděpodobností podvyživený a zakrytý korunkou.

Zadní levá horní stolička je zcela zvláštní zub. Souvisí s karmou, tedy se všemi
přirozenými vlohami, které v nás hluboko ukryty dřímou. Tento zub vyjadřuje
prazákladní zaměření člověka, jež ukazuje, proč přišel na tento svět.

Zadní stolička vlevo dole ukazuje, jak dokážeme konkrétně využít ve svém životě
matčiny energie. Když tento zub roste do nitra úst, pak je to většinou znamení,
že je tu dominantní a potlačující matka.

Zadní stolička vpravo dole souvisí s konkrétní relizací našich plánů, zejména
pak v profesní oblasti. Pronikavé změny v zaměstnání mohou tento zub ovlivnit.

Přední moláry (šestky)

Objevují se ve věku šesti až sedmi let, kdy se dítě začíná prosazovat. Tyto zuby
můžeme obecně spojovat s postavením, jaké chtějí lidé zaujmout.

Přední molár vpravo nahoře ukazuje na místo, jaké bychom chtěli zaujmout vůči
vnějšímu světu. Jeden mladý muž, kterému se tento zub kazil, neuspěl při
závěrečných zkouškách z farmacie a musel se vzdát svých životních plánů.

Přední molár vlevo nahoře odpovídá úloze, kterou bychom rádi zaujali, abychom
mohli vyjádřit své city. Přední molár vlevo dole odpovídá naší touze být
milováni. Často děti mají pocit, že nejsou rodiči milovány tak, jak by být
chtěly. Tento zub bývá často první, který je napaden kazem.

Přední molár vpravo dole zastupuje to, na čem obvykle budujeme svůj život:
práci. Problémy při zakládání podniku nebo s realizací plánů se mohou projevit
nejrůznějšími symptomy u tohoto zubu, protože v obou případech jde o jakýsi druh
zrození. Tento molár totiž souvisí se smrtí a znovuzrozením. Každý začátek
znamená též odumírání zastaralých struktur a zrod struktur nových.

Zadní moláry (sedmičky)

Odrážejí naše vztahy k okolnímu světu, tzn. že ukazují, jak na nás reagují naši
bližní.

Pomocí zadního moláru vpravo nahoře se projevují události, které souvisí s
vnějšími okolnostmi práce a každodenního života. Zadní molár vlevo nahoře
ukazuje, zda žijeme v harmonickém vztahu se svými nejbližšími. Tento zub může
onemocnět, když v partnerském svazku jeden zklame očekávání druhého. Spory mohou
poškodit také zadní moláry dole.

Zuby moudrosti (osmičky)

V těchto zubech nachází výraz individuální energie, která souvisí s kolektivním
a univerzálním vědomím. Tyto zuby představují naši schopnost splynout v
dokonalém souladu s naším mystickým Já.

Dnes jsou zuby moudrosti často systematicky vytrhovány.Člověku je tak zamezováno
v přístupu k silám všehomíru a znemožňováno dosáhnout spojení s univerzálním
věděním.

Zdroj: Co o nás prozrazují zuby od Michele Caffin (autorka je zubní lékařka a čelistní chirurg)Další články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 2 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    Jana
13:04:19 - 14.10.2020  
Co značí první zuby s kořeny? Mám první zuby s kořeny. Druhé zuby mi nenarostly. Když zubarka mi trvala zub, tak se divila že mám malý zub a ohromný kořen. JE mi prez 30 a zuby už odchází

 Světla
13:50:15 - 28.10.2019  
Opravdu tyto informace sedí, mám s tím své zkušenosti

2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy