ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Trápení s dětmi začíná většinou už o generaci dříve.
S. Bear-Oberdorf


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistŠrí Ramana Maharši


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Osobnosti


Šrí Ramana Maharši byl jedním z největších mudrců a současně i jedním z největších duchovních učitelů v dějinách. Nepřeberné množství žáků a návštěvníků ze všech společenských vrstev a koutů světa přicházelo na svahy Arunáčaly, neomylně přitahováno světlem Maharšiho moudrosti, a přijímalo jeho nauku o pravé povaze světla - nauku jednoduchou a přímou, obracející pozornost bezprostředně na sebe sama, na tichou existenci Já.

Šrí Ramana Maharši: "Jen cítíš-li se upoután, platí pro tebe myšlenka upoutanosti a osvobození. Soustřeď se na sebe a pátrej: Kdo je upoután? , a myšlenka upoutanosti bude rozptýlena."

Život Šrí Ramany Maharšiho

Občanské jméno Šrí Ramany bylo Vénkataráman Ajjár. Narodil se 31. prosince 1879 ve vesnici Tiruččuli poblíž Madury v jižní Indii. Pocházel z vážené rodiny, ale ne bohaté bráhmanské rodiny.

Šrí Ramana MaharšiNejevil dlouho žádné známky, jež by byly dávaly tušit jeho budoucí duchovní velikosti; těšil ho více sport než studium. V roce 1895 však došlo v jeho životě ke dvěma významným událostem. Nejprve se mu dostala do rukou kniha obsahující životopisy třiatřiceti tamilských světců a on při její četbě pocítil zvláštní, silnou touho stát se podobným některému z nich. O něco později, když naslouchal vyprávění jednoho svého příbuzného o pouti k Arunáčále - posvátné hoře, jež leží několik set kilometrů od Madury a o jejíž existenci předtím nevěděl - vyvolalo v něm pouhé vyslovení jejího jména nezvykle silný cit nejhlubší úcty a intenzivní radosti a on požádal svého příbuzného, aby mu o ní dopodrobna vyprávěl.

V červnu v roce 1896 ho v jeho pokojíku náhle přepadl silný strach ze smrti, neodolatelný pocit, že nadešla jeho poslední hodina. V té chvíli nebyl doma nikdo, ke komu by se byl mohl obrátit o pomoc, a proto se rozhodl, že tomu bude čelit sám. Položil se na podlahu a řekl si: "Přichází smrt - co to znamená? Co vlastně umírá? Je to toto tělo, co umírá. Ale budu s jeho smrtí mrtev i já? Je toto tělo já?" A tu jím, jak později vyprávěl, probleskla živoucím způsobem závratně odhalivá pravda, již postihoval přímo, bez myšlenkového procesu, pravda, že v základě není tělem ani myšlenkami, nýbrž nepodmíněným Duchem, jenž překračuje tělesnou existenci a je nedotčen smrtí.

O svém dalším životě řekl Šrí Ramana: "Chodil jsem z místa na místo. Ale ne proto, že bych snad chtěl jít tam a tam nebo žít tam a tam. Šel-li jsem někam, pak obvykle někdo řekl: Kéž byste tu zůstal! Důvodem tedy nebylo, že bych měl rád jedno místo a neměl rád jiné. Vše bylo dílem šakti, téže síly, jež mne sem přivedla." V roce 1916 se přesídlil Šrí Ramana do nového půvabného ášrámu, jejž pro něj postavil na svahu hory jeho žák Skanda Svámí. Zde vzniklo cosi, co připomínalo starodávnou poustevnu. V hale, často plné ctitelů a návštěvníků, vládlo mnohdy dynamické mlčení - mlčení nabité jeho tichým duchovním působením. Jeho oči zářily láskou a dokud to jeho zdravotní stav a věk dovolovaly, měl každý téměř kdykoli k Šrí Ramanovi přístup. Často sedával se skupinou žáků a návštěvníků až do noci.

Rozmluvy s jeho žáky

Ž = žák, U = učitel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Není naší povinností být vlastenci?
U: Vaší povinností je být, a nikoli být tím či oním!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Co je prostor a co je čas?
U: Smím vědět, kdo klade tuto otázku? Prostor, vy sám, nebo čas?
Ž: Ovšemže já.
U: Znáte toto já?
Ž: Přenechte otázku já filosofům a odpovězte mi na mou otázku.
U: Cože? Je vám čas nebo prostor dražší než vaše nejvlastnější "Já"? Všechny tyto otázky jsou zbytečné. Jednu věc si musíte vtisknout do mysli: Žádnou [filosofickou] otázku nelze rozřešit bez sebepoznání. Je-li "realizováno" nejvlastnější "Já", vše se stává jasným a všechny problémy jsou rozřešeny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Proč je svět ponořen v nevědomosti?
U: Starejte se sám o sebe a nechte svět, aby se také staral sám o sebe!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Jakkoli se snažím, zdá se, že (já) nemohu postihnout "Já". Nelze je vůbec jasně postřehnout.
U: Kdo je ten, kdo říká, že "Já" nelze postřehnout? Což jsou ve vás dvě jáství, že jedno není druhému postřehnutelné?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Existuje-li čínsko-japonská válka jen "v představě", může si Maharši představit, že neprobíhá, a tak jí učinit konec?
U: Maharši, jehož má tazatel na mysli, je právě tak "představou" jako čínsko-japonská válka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Proč nás Bůh uvádí do nesnází? Proč nás stvořil?
U: Přichází snad Bůh a říká vám, že vás uvedl do nesnází? Jste to vy, kdo to říká. Je to opět ono falešné já. Zmizí-li toto já, nebude nikoho, kdo by mohl říci, že Bůh stvořil to či ono.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Stávalo se mi, že se moje mysl uklidnila, pobyl-li jsem hodinu či dvě na oné hoře. Proto se domnívám, že život na onom osamělém místě mi usnadní úsilí o ovládnutí mysli.
U: Zajisté. Ale kdybyste byl na oné hoře zůstal o hodinu déle, byl byste shledal, že ani tam nedocházíte klidu, který si teď tak pochvalujete. Naučte se ovládat mysl, a samo peklo vám bude nebem. Co se jinak říká o životě v osamělosti a pustině, jsou povídačky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Je žal způsobován myšlenkami?
U: Všechny myšlenky jsou žalostné.
Ž: Pak i příjemné myšlenky musí být žalostné.
U: Ano, ony odvracejí pozornost od átmana, který je neposkvrněným duchovním štěstím.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Máme-li se odtáhnout, proč je tu svět?
U: Kde je svět a kam jdeme, když se odtahujeme? Letíme snad letadlem kamsi mimo? Je to odtažení? Skutečnost je taková: svět je jen "představa". Co říkáte, jste vy ve světě, nebo je svět ve vás?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Jak si zajistit mír?
U: Pojem cíle a cesty je chybný. Jsme vždy cílem, mírem. Zbavme se jen chybné představy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ž: Proč se člověku nedostane osvícení ihned?
U: Člověk sám je osvícením - osvětlením. Osvětluje vše ostatní.Další články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy