ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Oko za oko a svět bude slepý.
Mahatma Ghandi


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistNumerologie - Dny narození 21-31


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Astrologie a numerologie


Obsah - odkazy na články s jinými dny narození

21 – pochopení

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má velký potenciál. Je citlivá, laskavá a tolerantní. Snaží se pochopit druhé. Je tvořivá a může pracovat v širokém okruhu činností. Je společenská a diplomatická. V milostném vztahu je ohleduplná a něžná. Velmi důležitá je pro ni komunikace. Umí se prosadit, takže dosáhne dobrého postavení v zaměstnání. Řídí se instinktem. Je optimista s pozitivním přístupem k životu. Má ráda úspěch a líbí se jí nové výzvy. Ráda spolupracuje s druhými.
Někdy lpí na rodině. Má nedostatek sebedůvěry. Pro zájmy druhých nevidí sebe.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Dovede šlehnout slovem. Je hněvivá a má sklony k rozzlobení. Je netrpělivá. Je úzkostlivá. Pozor na nadřazenost a konfrontaci. Pozor na střídání nálady a emocí. Pozor na chamtivost a vyvolávání sporů.

22 – vytrvalost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a laskavá. Potřebuje pro to oporu partnera. Je praktická a důkladná. Je metodická a má organizátorské schopnosti. Snadno provádí praktická rozhodnutí. Ve svém povolání je výkonná a přesná. Je úspěšná především na poli politickém. Touží po uskutečnění svých snů. Důležitou roli hraje domov a materiální zajištění rodiny. Je zodpovědná a spolehlivá. Má ráda povinnosti a harmonii. Vyhovuje jí rutinní činnost. Je starostlivá a štědrá.
Sklon k hromadění materiálních hodnot a nereálnosti, jež převládají nad pocity. Potřebuje jistotu. Někdy nedovede přijímat dary. Pozor na přílišný sklon k práci (workholik). Nesnáší citovou konfrontaci.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je umíněná a neústupná. Pozor na problémy v manželství. Někdy má pocit křivdy. Pozor na výbuchy emocí. Starosti a strach o zajištění základních potřeb. Nedostatek sebedůvěry. Snaha manipulovat s druhými. Je nečestná, nedůtklivá a krutá. Je necitlivá k potřebám druhých. Je zranitelná.

23 – samostatnost

Vlastnosti, možnosti
Rozhoduje se sama a nedá se ovlivnit. Žije svůj vlastní život. Někdy se jeví, jako by chtěla volnost, ale ve skutečnosti potřebuje partnera. Je citlivá, něžná, milá a chce být milována. Je chápavá, bystrá a společenská. V práci obvykle nemá problémy a je pracovitá. Je velmi dobrá v podnikání. Má důvtip a je inteligentní. Je populární a oblíbená a často i slavná. Mohou se projevit výjimečné schopnosti. Touží po realizaci svých představ. Je upřímná a otevřená. Je přemýšlivá a má dobrou paměť. Je praktická a snadno se vyjadřuje.
Tato osoba chce mít volnost a vystačí si sama. Někdy se chová dětinsky. Sklon k nepořádku. Skrývá city před ostatními. Je snílkem. Je třeba se vyhýbat vyčerpanosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je jí někdy těžko porozumět. Je to ošidná povaha. Těžko se s ní jedná o věcech, které neodpovídají její představě. Nepodaří-li se jí udržet rovnováhu, bude žít bez lásky, kromě vztahu k majetku. Je chladná, sobecká a necitlivá. Je náladová a výbušná. Utíká před zodpovědností. Je nesoustředěná. Pozor na přehánění, případně lži. Pozor na přelétavost ve vztazích a nestálost.

24 – přívětivost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je velmi kamarádská, ochotná, velkorysá a starostlivá. Je citlivá, něžná, štědrá a laskavá. Má metodický přístup a je praktická. Má ráda harmonii a krásu. Velmi důležitý je pro ni rodinný život. Je vytrvalá a má organizátorské schopnosti. Je systematická a výkonná. Je pilná a konstruktivní. Má dobré srdce a snaží se pomáhat druhým. Hledá dohodu a snaží se vše vyjednat. Je romantik. Může se projevit sklon k hudbě.
Je přesvědčena, že vše má svůj čas. Někdy sklon k oddalování řešení. Rozhoduje se opatrně a pomalu. Zodpovědnost a povinnosti bere příliš vážně. Spoléhá na druhé. Lpí na blahobytu a různých věcech či prestižním zaměstnání.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Pozor na práci pod vlivem stresu. Je unáhlená a hněvivá. Je přecitlivělá a trpí nedostatkem jistoty. Je tajnůstkářská. Může zažít neúspěch a zradu. Pozor na deprese a výbuchy emocí. Je náladová a rozmrzelá. Někdy je pasivní až líná. Je nezodpovědná.

25 – nenáročnost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je skromná a nenáročná. Je citlivá a laskavá. Pro svůj život potřebuje citlivého partnera. Je tvořící a zábavná. Má sklony k uměleckým směrům. Má dobrou představivost a má nadání. Sňatkem může získat bohatství. Ráda komunikuje, a to i prostřednictvím např. počítače. Umí naslouchat druhým. Je intuitivní, společenská a přitažlivá. Má dobré logické a analytické myšlení. Je praktická a trpělivá. Má smysl pro detaily. Dovede dobře využívat příležitosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Potřebuje klid a snažit se přizpůsobit. Je třeba se vyhýbat zmatku v životě. Někdy reaguje nepředvídatelně. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Má snahu odkládat to, co je třeba neodkladně řešit. Je emocionální a nerozhodná. Nedovede čelit stresovým situacím v lásce. Může mít obtížné dětství. Je roztěkaná a nestálá. Projevuje se dvojakost a nejasnost. Je náladová. Pozor na zlost. Někdy se bojí změn. Má starosti. Pozor na závislost na druhých. Myslí jen na sebe. Je přecitlivělá, podrážděná a pociťuje ublíženost.

26 – průraznost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, laskavá a chápající. Má velkou vnitřní sílu, která ji umožní překonat obtíže. Má organizátorské a vůdčí schopnosti. Vyznačuje se pronikavým úsudkem a nic jí neunikne. Je bystrá a může dělat cokoliv. Je ctižádostivá a velkorysá. Je nezávislá. Má oddělen osobní život od práce. Je pracovitá, houževnatá a úspěšná. Úspěchu a dobrého postavení dosáhne až ve zralém věku. Touží po citovém bezpečí. Je mírná a má dobré srdce. Je šlechetná a podporuje druhé. Ráda řeší problémy druhých. Je diplomatická a dovede inspirovat druhé. Je vstřícná, otevřená a přístupná. Je zodpovědná a dovede tvrdě pracovat, aby dosáhla úspěchu. Důležité jsou vztahy a kariéra. Dosáhne uznání až věhlasu.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Potřebuje, aby o ni druzí projevovali zájem. Je nejistá a někdy až závislá na druhých. Bere vše vážně a je příliš horlivá a posedlá svými pocity. Je třeba se učti smyslu pro povinnost. Má problémy v lásce, a proto je velmi důležité vybírat partnera s co největší opatrností. Je chtivá, arogantní a přeceňuje se. Je třeba udržet rovnováhu z hlediska plnění karmických úkolů. Pozor na krutost a mstivost. Je přecitlivělá, náladová a agresivní. Cítí zášť k tomu, kdo jí ublížil. Trápí druhé. Je nesnesitelná především ve vedoucím postavení. Pozor na pýchu a emocionální napětí.

27 – svědomitost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, citová a intuitivní. Je poctivá, pragmatická a konzervativní. Nepodléhá novým směrům. Vyhýbá se povrchním vztahům. Velmi důležitou roli hraje milostný vztah. Je podnikavá. Dovede prosadit své plány a nápady. Je oddaná své rodině. Může dosáhnout bohatství. Snaží se o získání informací o životě a hledá smysl života. Cítí se dobře v přírodě a ráda pomáhá druhým. Důležitou roli hraje domov. Je bystrá a chápavá. Rozhoduje se po důkladném promyšlení.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Hluboce prožívá zklamání. Citlivě reaguje na okolní situace. Velmi často podléhá iluzím. Bere vše velmi vážně. Je naivní. Sama sebe trestá. Myslí si, že je k ničemu. Má sklony k sebezničení. Pozor na závislost na drogách a alkoholu. Pozor na nervové zhroucení a úzkost. Pozor na sebevražedné pokusy. Pozor na pánovitost. Je náladová, zranitelná a uzavřená. Je nerozhodná. Má sklon ke kritizování druhých.

28 – rozpornost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je nezávislá a snaží se uspět. Řídí se citem a pak rozumem. Důležitý je partnerský vztah a rodinná pohoda. Má smysl pro humor. Ráda má vše pod svojí kontrolou. Rozhoduje se sama za sebe. Má neochvějné vystupování na obranu svých práv. Je něžná, milující, vřelá a starostlivá. Než něco řekne, raději to realizuje. Má hodně přátel a známostí. Má zájem o všechno pokrokové a moderní. Má dobré vlohy pro podnikání. Je to dynamická a ambiciózní osoba. Je bystrá a rychle se rozhoduje. Je přímá, otevřená a chápavá. Oceňuje spolupráci a povzbuzuje druhé.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Obvykle ji nelze omezovat. Nenechá se k ničemu přinutit. Je pasivní. Pochybuje o svých schopnostech. Je k druhým necitlivá. Je konfliktní, agresivní a dominantní. Může se dostavit možnost osamělosti. Je tvrdohlavá a impulzivní. Je prchlivá a agresivní. Někdy je nositelem hněvu a zášti. Je neústupná. Je zranitelná. Negativně působí na druhé. Je uzavřená a umíněná. Je výbušná a nepříjemná. Pozor na diktátorské sklony. Uráží a sekýruje druhé. Je přecitlivělá a nepřizpůsobivá.

29 – nepřehlednost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a vnímavá. Má velký potenciál mimosmyslového vnímání. Má schopnosti při hledání pravdy a moudrosti. Vyniká dobrými myšlenkovými postupy. Velmi důležitá je duchovní činnost. Dosáhne úspěchu po stránce hmotného zabezpečení a majetku. Je pracovitá, vytrvalá a vynalézavá. Má mnoho nápadů a silnou intuici. Je otevřená a má bystré logické uvažování. Snadno navazuje kontakty a je přitažlivá. Je duchaplná a pohotová v komunikaci. Často inspiruje nebo podněcuje druhé k tvorbě.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Vyhýbat se nudě. Milostný vztah je nepřehledný. Těžko hovoří o svých citech. Má vysoké nároky na druhé. Je zranitelná. Může dojít k nebezpečným nedorozuměním. Má snahu spíš otupovat své city alkoholem a drogami, než je řešit. Je uzavřená a tajnůstkářská. Občas je výstřední. Nestálost přináší problémy v manželství. Projevuje se vnitřní nejistota a pocit osamělosti. Pozor na podráždění a výbušnost. Je vychytralá a puntičkářská. Pozor na hádavost, citové výbuchy a zklamání. Pozor na ukvapenost a chladnou manipulaci s druhými. Má obavy ze ztráty materiálních hodnot.

30 – ráznost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba vyniká tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí. Vzniklý problém nejdříve promyslí a pak se rozhodne. Má radikální názory na život Je vynalézavá. Má své kouzlo. V milostném vztahu je důležitá komunikace. Dovede tvrdě pracovat, aby dosáhla pohodlí a komfortu. Dělá několik věcí najednou. Má zvláštní filosofický způsob myšlení. Má sklony pomáhat trpícím. Je vřelá, přátelská a má smysl pro humor. Je společenská a temperamentní. Je činorodá a přizpůsobivá. Je tvořivá. Mnohdy ráda spí.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Má vyhraněné názory na život. Obvykle nepřipustí prohru. Nesnese průměrnost. Má sklon brát vše jako legraci. Chce být středem pozornosti a je výstřední. Hledá na všem vady. Někdy zbytečně mrhá svojí energií a nedokončí to, co začala. Nedostatek sebevědomí. Dovede druhé srazit kritikou. Může zneužít svých předností pro získání toho, co chce od života dosáhnout. Je to složitá osoba a těžko ji lze pochopit a přinutit ke komunikaci. V některých věcech se jeví jako tyran. Je vypočítavá a má ostrý jazyk. Má skony manipulovat s druhými. Je nesoucitná, povrchní a nesoustředěná. Pomlouvá a obviňuje druhé. Pozor na žárlivost. Pozor na hádavost, konflikty a zmatek v životě. Je nepořádná a má sklon k lenošení. Sexuální nevyrovnanost.

31 – motivace

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba vyniká vysokou mentální bystrostí. Je nenápadná a ochotná dělat vše pro dosažení úspěchů. Má ráda společnost a je ráda s inteligentními lidmi. Důležitá je komunikace. Je přímá, poctivá a velkorysá. Je něžná, věrná a ohleduplná. Dělá hodně pro rodinu. Je odvážná a má vůdcovské sklony. Je vstřícná, družná a má ráda společenský život. Důležitá je různorodost v její činnosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Obvykle vystupuje v opozici. Potřebuje jistotu a bezpečí. Někdy nedokončí to, co započala a vzdává se svých cílů. Někdy si myslí, že druzí mají pracovat stejně jako ona. Je povrchní a nesvědomitá. Má schopnost klamat a lhát. Má sklony k podvodným jednáním. Je zlomyslná, panovačná a posměvačná. Je uzavřená. Využívá bezbrannosti druhých. Mohou nastat prudké a nečekané změny. Může dojít k nedorozumění a pocitu osamění. Může se stát plachou a nespolečenskou. Pozor na nadřazenost a pocit své výjimečnosti. Má nedostatek odvahy.Další články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy