ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Kdo se dívá ven, ten sní; kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.
Carl Gustav Jung


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistČakra 4. - srdeční meridián :: funkce, emoce, čištění


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Meridiány


Pocit funkční: radost, teplo
Pocit při bloku: bolest, hořkost, křivda, zklamání

Žlázy s vnitřní sekrecí: brzlík - ovlivňuje tvorbu T-buněk nezbytných pro zdravý imunitní systém, zajišťuje aktivitu lymfatické tkáně.

Orgány pod vlivem čakry: srdce, hrudní koš a dutinu, spodní část plic, krev, systém vnitřního oběhu, pokožku, horní část zad.

 

Harmonická funkce

Je-li tvoje čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváš se prostředníkem božské lásky. Vibrace tvého srdce dokážou přeměnit tvůj svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v tvém okolí. Vyzařuješ přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro tebe samozřejmostí. Tvé pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů, od pochybování a nejistoty. Žiješ kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bys za to něco očekával. Cítíš se všude bezpečně a "doma". Ve všem, co děláš, jsi srdcem přítomen.

Láska v tvém srdci zjemňuje také tvé vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváš kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Sám jsi prožil, že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovusjednocení s božstvím, a že teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená. S takovou moudrostí srdce pozoruješ dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v tvém srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznáváš, že veškerý život Stvoření žije v tvém srdci. Už nepozoruješ život jako něco od tebe odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást tebe samotného.

Pocit "živosti" je v tobě tak výrazný, že teprve teď skutečně víš, co "život" ve své nezfalšované původní podobě znamená - stále trvající projev božské lásky a blaženosti.

Disharmonická funkce

Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem: např. rád bys dával a byl tu vždycky pro druhé, nejsi však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř - možná aniž bys o tom věděl, aniž by sis to připouštěl - očekáváš za tuto všechnu "lásku" uznání a jsi zklamaný, když všechno tvoje snažení není dostatečně hodnoceno.

Nebo se cítíš být mocný a silný a dáváš tuto sílu jiným, ale nejsi schopný sám přijímat lásku, otevřít se, abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkáš si možná, že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s "nadutým" hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku.

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce čakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti ostatních. Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvlášť když jsi možná zase jednou měl tu odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti.

Možná se pokoušíš kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluješ spíše neosobním způsobem stejnou měrou všem, aniž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno "tvé srdce", vyhneš se nebo se uzavřeš ze strachu před možným zklamáním.

Je-li tvoje čakra srdce zcela uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezúčastněnosti vedoucí až k bezcitnosti. Abys mohl vůbec něco cítit, potřebuješ silnou vnější stimulaci. Jsi nevyrovnaný a trpíš depresemi.

Nejčastější projevy nemoci při nedostatečné funkci čakry

Příčiny nemoci srdce z pohledu esoterického je zatrvzelé srdce z nedostatku lásky a strádání z dětství, které zanechalo pocity křivdy. Nemoci imunitního systému v podobě alergie - přecitlivělosti. Obrazně řečeno - organismus nedokáže správně vyhodnotit co je škodlivé a co není, proto reaguje jakoby všechno bylo ohrožující. Příznakem bývají vyrážka, ekzém, astma, rýma, průjem. Tumor na prsu. Často se s tím setkáváme u žen, které se nedokázaly vyrovnat s manželovou nevěrou. Takto se může projevit citové strádání. Patologické změny tkáně může způsobit zadržovaná, nezpracovaná energie. Jelikož brzlík je pod vlivem srdeční čakry, její špatná funkce se projevuje v celém imunitním systému. Lidé, kteří trpí nemocemi majícími vztah k srdeční čakře, často nežijí svůj vlastní život a snaží se zavděčit přáním ostatních. Postoje tohoto typu poukazují spíše na nízké sebevědomí než na lásku k bližnímu svému.

 

Doporučení: milujte svoje tělo. Mějte rádi sami sebe. Odpusťte všem, kdo vám ublížil. Může to být dopisem, který nikdy neodešlete. Odstraníte tím negativní energii. Nevracejte se ke křivdám, které byly způsobeny v minulosti. Nikdo vám nezpůsobí křivdu, pokud si ji nevyrobíte sami. Pomáhejte ostatním jen když jste požádáni. Nikdy nepředbíhejte v ochotě, abyste se zalíbili či sklidili pochvalu. Jsou lidé, které stačí pochválit a oni se v práci přetrhnou. Je to projev nízkého sebevědomí. Hledejte prostředky ke zvýšení sebevědomí. Jenom bezpodmíněčná láska léčí a přináší radost.

Co souvisí se 4.čakrou?

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Tudy vnímáme také krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity.

Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když náš potká v "zakleté" podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení, ze ztráty lásky apod.Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné "mít" nebo, "ztratit". Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící "ano" vůči nám samým jako předpoklad velkého "ano" vůči ostatním a celému životu.

Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes s nimi spojené "úkoly" přivést zpět k všezahrnujícímu řádu, zjistíme ve čtvrté čakře, přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky.

Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné "ano" naproti tomu tvoří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Možná už jsi někdy zažil, jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smutku, vzteku nebo zoufalství, když jsi mu věnoval laskavou a výlučnou pozornost bez jakýchkoli předsudků. Ne-li, vyzkoušej to někdy.

Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Tak disponujeme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování - pro nás samotné i pro ostatní. Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem, ppro soucítění, porozumění a hlubokou radost ze života.

Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená, čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. /Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra čela/.

Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.

Tato čakra je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Jí se můžeme spojit také s universální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Třetí čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvisí s otevřením čakry čela, tzv. třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat subtilnější oblasti Stvoření. To znamená, že se s rozvojem čakry srdce současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.

Čištění a aktivování 4.čakry

ÚČINKY PŘÍRODY

Každá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrze čtvrtou čakru celou naši bytost. Každý květ přináší poselství lásky a nevinné radosti a nechává kvést stejné vlastnosti v našem srdci. Obzvlášť vhodné k jemnému oživení a ozdravení energií čtvrté čakry jsou růžové květy. Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce. Nech se krásou a jemností barev i tvarů těchto nebeských obrázků zaplavit a unášet.

 

ÚČINKY ZVUKŮ

Hudba: každá klasická hudba, hudba "new age" nebo sakrální hudba východní i západní tradice, která povznáší a roztančí tvé srdce s životem, probouzí sílu lásky v tvé čtvrté čakře, oživuje ji a harmonizuje. Totéž platí o sakrálních nebo meditativních tancích, které svými pohyby vyjadřují harmonii a radost Stvoření.

Vokál: čakře srdce přináleží vokál "a", zpívaný tónem F. "A" symbolizuje stav bezprostřednosti srdce, tak jak je vyjádřena i v našem zvolání "ach". Je to nejotevřenější ze všech zvuků a reprezentuje největší možnou plnost vyjádření lidského hlasu. V "a" je obsaženo bezpředsudkové přijímání všeho, z čeho vyrůstá láska. Je to také vokál, který nemluvňata, jejichž intelekt ještě neumí rozlišovat mezi "dobrým" a "špatným", nejčastěji užívají, když "komentují" svoje zážitky.

Mantra: "YAM"

 

ÚČINKY DRAHOKAMŮ

Barva: zelená barva luk a lesů naší planety poskytuje harmonii a soucit, ladí nás smířlivě, navozuje pocit sympatie a pocit míru. Také působí regeneračně na tělo, ducha i duši a dodává nové energie. Jemné něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci. Vzbuzují pocity lásky a něhy a obdarovávají dětským pocitem štěstí. Také povzbuzují tvůrčí činnost.

Růžový křemen: něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu a lásku. Obklopuje tvoji duši láskyplnými vibracemi, které léčí všechny rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí a nepozorností. Tvá duše se může stále více lásce otevírat a více lásku dávat. Růžový křemen tě učí i sebe sama přijímat a milovat, otvírá tvé srdce projevům lásky a měkkosti v tobě, v ostatních a v celém Stvoření. Umožní ti vnímat krásu hudby, poezie, malířství a ostatních umění a oživuje tvoji fantazii a sílu výrazu.

Turmalín: růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příliš zúžených pocitových struktur, otvírá a rozšiřuje ti srdce. Otvírá tvé vědomí radosti plynoucí z lásky. Spojuje tě se ženským projevem božské lásky, který je vyjádřen v kráse stvoření, přirozené veselosti, tanci a hře. Tak spojuje různé výrazové formy světské i božské lásky. Obzvlášť vhodné pro čakru srdce jsou růžové turmalíny se zeleným okrajem, které se často prodávají nařezané na plátky. Zde jsou kvality růžovo-červeného turmalínu v léčivých harmonizujících vibracích zelené.

Kuncit: v kuncitu se spojuje něžná růžová vyšší lásky s fialovou barvou čakry temene hlavy, a podporuje tak sjednocení s božstvím. Kuncit tak otvírá tvou čakru srdce pro božskou lásku. Pomáhá růstu tvojí nesobecké a dokonalé lásky. Podporuje přímočarost a přivádí tě stále znovu na tuto cestu.

Smaragd: je kámen všeobjímající lásky, protože posiluje a prohlubuje lásku na všech úrovních. Dodává klid a harmonii a uvádí tě do souladu se silami přírody. Také tě vyzývá, aby ses podobal jeho zářivému světlu, a ukazuje ti oblasti, kde tomu tak ještě není. Smaragd přitahuje léčivé energie z kosmu na Zemi. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje.

Nefrit (Jadeit): měkké, zelené světlo nefritu přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost a skromnost. Nefrit uvolňuje a uklidňuje srdce, nechá ti odhalit a prožít krásu všeho stvořeného, a podporuje tak tvou úctu a lásku ke Stvoření. Pomáhá při neklidu a uspěchanosti, podporuje klidný spánek a příjemné sny.

 

ÚČINKY VŮNÍ

Růžový olej: žádná jiná vůně nepůsobí tak harmonizujícím způsobem na celou naši bytost jako vzácný růžový olej. Jeho něžné, láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce. Vzbuzují vnímavost pro projevy lásky, krásy a harmonie v celém Stvoření. V srdci se zabydlí hluboká radost a ochota k odevzdanosti. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti a podporuje zároveň jejich transformaci k nadosobní lásce.

 

 

Zdroj: Základní kniha o čakrách - S.Sharamon a B.J. BaginskiDalší články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy